Konsulttjänster 

Ta in oss som konsult och höj nivån på ditt företag. Våra konsulter har många års erfarenhet av allt ifrån affärsutveckling till internrevision och ledningssystem. 

Vi hjälper dig att tänka smart

Vi har erfarenheten, kompetensen och resurserna som krävs för att leverera kompletta lösningar speciellt anpassade för ditt företag. Genom att dela vår extensiva kompetens i utvärderingar och åtgärdsförslag fungerar vi som inspiratörer, bollplank och drivande projektledare. Vi behärskar hela kedjan från planering via projektledning och utförande till underhåll. För dig innebär det en tillförlitlig partner som tar ansvar för hela processen.

När det kommer till systematiskt utvecklingsarbete gällande kvalitet, arbetsmiljö och miljö är ordning och reda a och o. Vi hjälper dig som företagsledare att tänka smart och strukturerat redan från början, för ett lönsamt ledningssystem med rätt förutsättningar för ISO-certifiering.

EcoTech är ett kunskapsföretag och partner i rollen som totalentreprenör för såväl små som stora projekt. Vår ambition är alltid att leverera mervärden utan högre kostnader. För att uppnå det krävs samarbetsvilja, ömsesidigt förtroende och ansvarstagande från oss och dig som uppdragsgivare. Låter solklara besked för företagets riktlinjer och ett ordnat kvalitetsarbete som något för din verksamhet? Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom vårt kontaktformulär för att diskutera konsulttjänster.

Våra konsulttjänster 

Affärsutveckling

Affärsutveckling som lönar sig så att du kan vara säker på att bra saker kommer att hända.

Effektiv verkstad

Vi tar er från strategi till verklighet.  Vi vet att rätt sak på rätt plats gör enorm skillnad.

Internrevision

Internrevision är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring i en organisation.

Kvalitet- och miljösamordnare

Vi säkerställer era ledningssystems fortlevnad och utveckling i er verksamhet. 

Laginventering

Vi tar reda på vilka lager som berör er verksamhet och hur era medarbetare ska förhålla sig till dem.

Lagefterlevnad

Vi kontrollerar er lagefterlevnad och ger smarta och konstruktiva förslag på förändringar.

Miljöutredning

Excepteur sint occaecat proident sunt in occaecat cupidatat non culpa qui officia mollit anim loremas.

Processkartläggning

Vi kartlägger era processer och olika flöden – och kommer med smarta förbättringar.

Stickprovskontroller

Excepteur sint occaecat proident sunt in occaecat cupidatat non culpa qui officia mollit anim loremas.

Systematiskt arbete med arbetsmiljö

Vårda företagets viktigaste resurs med systematiskt arbetsmiljöarbete. Utgår från ISO 9001 och ISO 14001.

Årliga kontroller

Excepteur sint occaecat proident sunt in occaecat cupidatat non culpa qui officia mollit anim loremas.