Våra utbildningar 

Vi utbildar företag och organisationer i hur man bedriver ett aktivt och lönsamt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Självklart anpassar vi utbildningen efter just era behov och siktar mot att höja kompetensen i hela er verksamhet.

Våra utbildningar 

Arbetsmiljö

Utbildning inom arbetsmiljölagstiftning, riskbedömning och ledningssystem.

Internrevision

Lär dig alla viktiga begrepp, revisionsprocessen och revisionstekniken. 

ISO-standarder

Med vår molntjänst har du 100 procent koll på nya ISO-versioner och kontroll över vad som gäller.

Kvalitet

Utbildning inom kvalitet och ledningssystem i enlighet med ISO 9001:2008.

Kylutbildningar

För dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem. Vi är godkända av INCERT. 

Lean

Lär dig allt om Lean, vad det innebär att arbeta enligt konceptet och hur du implementerar det.

Miljö

Ta del av våra utbildningar inom grundläggande miljö och gällande miljölagstiftning.