Våra molntjänster

Ordning och struktur är viktigt för att styra verksamheten i rätt riktning. Våra molntjänster underlättar administrationen och göra informationen lättare att använda. Få kontroll över det som är viktigt med våra molntjänster.

Så funkar det!

Vi anpassar mjukvaran efter bransch och specifika behov i samråd med dig. I och med att vårt ledningssystem är webbaserat finns verktyget ständigt tillgängligt via mobil, dator och surfplatta. Gränssnittet är mycket användarvänligt och det går snabbt att komma igång. Om du eller dina medarbetare behöver nå oss så står vi till förfogande under hela vägen från planering till implementering.

I vårt ledningssystem finns ett antal moduler med webbaserade tjänster för lagbevakning och hantering av dokument, rapporter, processer med mera. 

Avvikelsehantering

Lär av tidigare misstag genom ett avvikelsehanteringssystem som arbetar förebyggande.

Dokumentstyrning

Vår dokumentstyrning förvandlar viktig information till kunskap som är lätt att ta till sig.

Lagbevakning

Vi säkerställer att du inte missar nya lager eller föreskrifter som berör din verksamhet.

Processer

Få en överblick som ger förståelse för helheten och hitta snabbt relevant information på detaljnivå.