Laginventering

Det kan vara svårt för verksamheter att veta vilken lagstiftning som just de berörs av, därför har vi tagit fram ett arbetssätt som benar ut vilka lagar som bör kopplas till organisationen.

Laginventering skapar begriplig information

En laginventering utförs för att upprätta en lista över vilka lagar som berör verksamheten samt ta fram en företagsanpassad lagtext på förståelig svenska. Allt sker i samråd med företagsledningen och anpassas efter hur företaget vill ha det. På så sätt får företaget relevant information kring aktuella lagar och förordningar utan att stjäla värdefull tid från kärnverksamheten. Informationen anpassas för olika medarbetare efter ansvarsområde. Resultatet av laginventeringen blir ett hjälpsamt verktyg vid andra revisioner, exempelvis för att bevisa dokumentationskrav för vissa ISO-standarder.

Vår laginventering sker i ett antal steg:

 

  • EcoTech besöker organisationen där vi går igenom verksamheten och på så vis inventerar vilka lagar som bör kopplas till företaget.
  • Varje lag sammanfattas och blir tillgänglig för verksamheten samt att företagsspecifik information tas fram.
  • LagVakten sätts upp och ni definierar vilka avdelningar ni önskar samt personer läggs in i systemet.
  • Användare genomgår en introduktionsutbildning i LagVakten för att enklare kunna navigera sig i verktyget.

Allt tillgängligt via vår molntjänst

All information från din laginventering finns tillgänglig i vår webbaserade molntjänst. Allt du behöver för att tillgå den är internetuppkoppling i din mobil, dator eller surfplatta. Det lätt att få en översikt på vilka bestämmelser som gäller, var du än befinner dig. Det ger en trygghet i ditt beslutsfattande och kvalitetssäkrar din lagefterlevnad.