Utbildningar inom arbetsmiljö

Utbildning inom arbetsmiljö. Vi tillhandahåller olika utbildningar inom arbetsmiljö, utbildningarna anpassas efter kundens önskemål gällande antal deltagare, inriktning och utbildningsplats.

Vi erbjuder följande utbildningar 

Arbetsmiljö, SAM och riskbedömning

 

 • Arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning
 • Skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet
 • Gruppuppgifter och diskussion

Arbetsmiljölagstiftning

 

 • Lagar och förordningar
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd
 • Hur berörs vi av dagens lagstiftning inom arbetsmiljö?
 • Framtida bestämmelser/förändringar

 

Ledningssystem för arbetsmiljö – ISO 45001

 

 • Varför arbeta med kvalitetsledningssystemet enligt ISO 45001?
 • Uppbyggnad av ledningssystem
 • SAM
 • Ständiga förbättringar
 • Viktiga delar i ISO 45001 som alla på företaget bör arbeta med
 • Chefers ansvar i ledningssystemarbetet
 • Applicering på er organisation
 • Dokumentstyrning: Genomgång av dokumentation (exempel på rutiner och instruktioner)
 • Gruppuppgifter och diskussion