Effektiv verkstad 

Vi erbjuder en uttänkt layout på er verksamhet för att få ett så bra flöde och effektivitet som möjligt genom er produktion. Rätt sak på rätt plats gör enorm skillnad.

Från strategi till verklighet

Vi har en filosofi att ständigt se möjligheter till effektivisering, kapitalrationalisering och kvalitetsförbättring, vilket är en central roll i produktionen. För att uppnå detta krävs ett flöde från det att kunden lämnar sitt fordon till leveransen av fordon. För detta krävs minimala staber, flexibel personal, högt utnyttjande av lokaler, korta omställningstider, minimala förråd och mellanlager samt nollfelstillverkning.

  Så designar vi en verkstad:

   

  • All personal engageras i utvecklingsarbetet.
  • Arbetet syftar hela tiden till att eliminera produktivitetsförluster och kvalitetsbristkostnader, kapitalbindningar och störningar.
  • Vi bygger i vårt ritprogram och beskriver med 3D-bilder och text hur vi kan optimera er verkstad.
  • Vi sätter nya rutiner gällande nya byggnationer som följs av samtliga på företaget.