Lagefterlevnadskontroll

Lagefterlevnadskontroller upprätthåller effektiviteten i ditt ledningssystem, men ser framförallt till att rådande lagstiftning följs. 

Med en lagefterlevnadskontroll är du på den säkra sidan

Genom en lagrevision kontrollerar vi verksamhetens arbetssätt och rapporterar tillbaka till dig med förslag på förändringar. Vi kontrollerar lagefterlevnad inom den lagstiftning vi erbjuder, miljö, – livsmedel, – arbetsmiljö, – trafik och brandlagstiftning.

I vår molntjänst erbjuder vi ett system där det är enkelt att utföra en lagefterlevnadskontroll med god spårbarhet och användarvänlighet för att underlätta vid externa revision av exempelvis Arbetsmiljöverket eller annan revisor.

    Vi har lång erfarenhet

    Lagefterlevnadskontrollen genererar en lättläst PDF där information finns att tillgå för respektive lag samt vilka lagavvikelser som uppstått med en handlingsplan för åtgärd. Våra kunniga medarbetare kan utföra en lagefterlevnadskontroll som engångsinsats eller återkommande tjänst.