Årliga kontroller

Företag inom motorbranschen som följer branschstandarder behöver årligen extern kontroll på företagets ledningssystem för att följa upp så att företaget arbetar enligt gällande standard.

Kontroll av ledningssystem 

Vi genomför årlig uppföljning på hur fordonsverkstäder lever upp till kraven som finns i aktuell standard.

    Efterlevnad av standard

    Vid kontroll följer vi upp hur företaget lever upp till gällande krav enligt aktuell standard samtidigt som vi även ger återkoppling i form av vår kunskap och erfarenhet. Vi vill att företaget som kontrolleras får ett mervärde i form av ny kunskap eller insikt, inte bara en kontroll.

    För genomförandet använder vi oss av personer med arbetserfarenhet och kunskap inom det område som ska följas upp.