ISO – 17020:2012

En certifiering enligt ISO 17020:2012 är en internationell kvalitetsstämpel för ackreditering som ger ett stort affärsvärde.

En kvalitetsstämpel 

Vi hjälper dig med standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012 för att kunna bli ett ackrediterat kontrollorgan och ger er den kompetens som krävs för att utveckla och förvalta standarden för er som utför eller kommer att utföra arbeten som är kopplade till standarden samt hur kontrollverksamheten ska bedrivas på ett opartiskt /oberoende och konsekvent sätt.

  Stort affärsvärde 

   

  En certifiering enligt ISO 17020:2012 är en internationell kvalitetsstämpel för ackreditering som ger ett stort affärsvärde.

  • Egna reparationer (Släcka tvåor)
  • periodisk kontroll (Färdskrivare)
  • installation (Färdskrivare)
  • driftskontroll
  • övervakning.

  Fördelar med att använda standarden

  Standard SS-EN ISO/IEC 17020:2012 är ett självklart stöd för dig som arbetar med kravställning inom ett kontrollorgan. Den harmoniserar de allmänna krav som ställs på organisationer som bedriver kontrollverksamhet, så att era tjänster kan accepteras av både uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter. En ackreditering mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 fungerar förtroendehöjande för verksamheten.