Miljö – ISO 14001

Smarta arbetssätt och ett lättanvänt ledningssystem gynnar dig och dina medarbetare samtidigt som besparingar för både företagets ekonomi och miljö sker. Ett väl genomfört systematiskt arbete bidrar till ordning och struktur, vilket i sin tur ger rätt förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Mervärde på flera plan med ISO 14001

Ett miljöledningssystem med ISO 14001-certifiering är en investering på flera plan. ISO 14001 kan beskrivas som ett verktyg för att hjälpa dig identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av den vardagliga verksamheten. Väl utfört och kommunicerat miljöarbete förbättrar företagets relationer med både kunder och omvärld.

    Rätt miljöledningssystem ger ökad konkurrenskraft

    Miljöomsorg ger inte bara ”goodwill” utan leder även till konkreta kostnadsbesparingar. Bättre utnyttjande av energi, noggrant utvalda råvaror och kontrollerad återvinning genom ett optimerat miljöledningssystem bidrar positivt till ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet.

    Vägen till miljöledningssystem enligt ISO 14001

    För ett ISO 14001-certifikat krävs först och främst att organisationen uppfyller de 55 obligatoriska kraven. Standarden kräver att du arbetar aktivt med att förhindra föroreningar av miljön och samtidigt jobbar mot ständiga förbättringar. En grundläggande poäng med ISO är att certifikaten ska passa flera branscher med skild miljöpåverkan, därför ges möjlighet för kraven att uppfyllas på olika sätt. Vissa grundkrav finns, inte minst att bästa möjliga teknik ska brukas inom ramarna för ekonomi och lämplighet. Hör av dig till oss för ytterligare information om ISO 14001 och hur miljöledningssystem kan utformas på bästa sätt!