Miljöutredning

Syftet är att identifiera organisationens betydande direkta och indirekta miljöpåverkan. Underlaget ligger till grund för att ta fram mål samt åtgärder för att kunna minska den negativa miljöpåverkan.

Oberoende genomgång 

EcoTech erbjuder miljöutredning av er verksamhet där syftet är att efter en objektiv genomgång av företaget från organisatoriska-, verksamhets- och lokaliseringsmässiga utgångspunkter sammanfatta bolagets miljöbelastningar och miljörisker.

    Grunden till fortsatt miljöarbete

    Utredningen görs för att se var det finns förbättringsmöjligheter inom organisationen, för att identifiera och bedöma miljöaspekterna. Miljöutredningen ger en heltäckande nulägesanalys av ditt företags miljöförhållanden, miljöpåverkan och miljöarbete. Miljöutredningen möjliggör en grund för din verksamhetens fortsatta miljöarbete.