Kvalitet – ISO 9001

Kvalitet är gratis. Det är bristen på kvalitet som kostar. Inom ISO system pratar man ofta om kvalitetsbristkostnader vilket ibland kan vara ganska höga samt tidskrävande att åtgärda. Att investera i ett ISO 9001 ledningssystem kan snabbt återbetala sig om man får ut det i organisationen.

Systematiskt kvalitetsarbete är en god affär

För ett företag som innehar ett ISO 9001 ledningssystem betyder det att man värnar om kvalitet för anställda, kunder och leverantörer. Fördelen med att inneha ett ledningssystem är att engagemanget hos anställda ökar vilket skapar en trygghet för kunder och leverantörer. Ett väl fungerande ISO 9001 kvalitetsledningssystem skapar möjligheterna för ett företag att se sina processer på ett överskådligt sätt och på så sätt skapas en bättre effektivitet i organisationen.

  En hållbar och lönsam utveckling kan bara uppnås genom ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som involverar hela verksamheten. Med hjälp av kvalitetsstandarden ISO 9001 kan du ständigt förbättra din verksamhet och därmed lönsamheten. För dig och dina medarbetares skull värdesätts användbarhet och enkelhet när vi skapar en anpassad lösning för din verksamhet. En certifiering enligt ISO 9001 är också en internationell kvalitetsstämpel för kvalitetsledningssystem som ger ett stort affärsvärde.

   De åtta kvalitetsprinciperna i ISO 9001

   Att förbereda inför ISO 9001 innebär att din organisation ser över sitt ledningssystem för kvalitet, med målet att uppfylla de åtta kvalitetsprinciperna.

    

   • Kundfokuserad organisation
    Varje organisation bör sträva efter att överträffa sina kunders krav.
   • Ledarskap
    Ledningen måste skapa en miljö där medarbetarna kan arbeta aktivt mot de mål som satts upp av organisationen.
   • Medarbetarnas engagemang
    Medarbetares fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.
   • Processinriktning och processorientering
    Verksamheten ska fokusera på tillvägagångssätt och flöden inom verksamheten, och de resultat dessa leder till.
   • Systemangreppssätt för ledning
    Kunskap ska överföras från den enskilda individen till organisationen.
   • Ständig förbättring
    En av de viktigaste principerna är att organisationens permanenta mål bör vara ständig förbättring.
   • Faktabaserade beslut
    Beslut måste vara baserade på fakta – det vill säga analys av data. 
   • Ömsesidigt fördelaktiga förhållande till leverantörer
    En ömsesidigt fördelaktig relation med leverantörer ger högre kvalitet och värde.

   Vi hjälper dig omsätta kvalitetsprinciperna i konkreta handlingar baserat på din bransch och verksamhetstyp. Hör av dig till oss för att inleda ett samtal om effektiva ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete!