Processkartläggning 

Processkartläggningar är en metod som kan användas oavsett koncept eller verksamhet som ett hjälpmedel till ökad effektivitet.

Vi kartlägger era processer – och kommer med smarta förbättringar

Precis som i övrig affärsutveckling börjar vi vårt arbete med att ta fram ett nuläge över alla processer. Vi kartlägger flödet och identifierar verksamhetens huvudprocesser, stödprocesser och delprocesser och bygger utifrån dessa företagets verksamhet.

  Varför gör man en processkartläggning?

   

  • Ni får en gemensam och visuell bild över hur er verksamhet fungerar.
  • Ni kommer att få förslag på konkreta förbättringar i era processer.
  • Ni kommer att få en bättre inblick i vad som ger er störst kundvärde
  • Ni kommer att få verktyg för att göra ytterligare mätningar.
  • Ökad förståelse för processynsätt och vad processynsättet innebär för er organisation.
  • En förståelse för vilken prestanda era processer har.