Stickprovskontroller

Företag inom motorbranschen som följer branschstandarder behöver extern kontroll på utfört arbete för att följa upp hur företaget lever upp till kraven som finns i olika standarder.

Kontroll med bra återkoppling

Vid kontroll följer vi upp hur arbetet utförs enligt gällande standard samtidigt som vi även ge återkoppling i form av vår kunskap och erfarenhet.

Vi vill att de som kontrolleras får ett mervärde i form av ny kunskap eller insikt, inte bara en kontroll.

  Vi utför stickprovskontroller på följande standards:

   

  • Godkänd Bilverkstad
  • Godkänd Bildelsbutik
  • Certifierad Verkstad
  • Eurogarant

  För genomförandet av stickprov på utförda fordon använder vi oss av personer med arbetserfarenhet och kunskap inom det område som ska kontrolleras.