Miljö

Ta del av våra utbildningar inom grundläggande miljö och gällande miljölagstiftning.

Grundläggande miljöutbildning

 • Miljöbalken
 • Kemikaliehantering
 • Avfallshantering

 

Ledningssystem i enlighet med ISO 14001

 

 • Varför arbeta med miljöledningssystemet enligt ISO 14001?
 • Uppbyggnad av miljöledningssystemet
 • Viktiga delar i ISO 14001 som alla på företaget bör arbeta med
 • Ständiga förbättringar
 • Chefers ansvar i ledningssystemarbetet
 • Applicering på er organisation
 • Dokumentstyrning: Genomgång av dokumentation (exempel på rutiner och instruktioner)
 • Avvikelsehantering
 • Lagar och andra krav
 • Gruppuppgifter och diskussion

 

Miljölagstiftning

  

 • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
 • EU-lagstiftning
 • Miljöbalken
 • Hur berörs vi av dagens miljölagstiftning?
 • Framtida bestämmelser/förändringar