Kylutbildningar 

Kylutbildningar.se drivs av EcoTech och vänder sig till dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem.

Boka din kylutbildning online

EcoTech är av INCERT godkänd som examinationscenter. Hos oss kan du göra ditt examineringsprov inför ansökan om nytt certifikat eller förnya certifikat inom kategori V.

Examinationsprov genomförs under den sista dagen och genomförs av annan person än den som utbildat dig. För dig som bara önskar göra det teoretiska och/eller praktiska examinationsprovet går det utmärkt. Det kan vara om du till exempel har fått meddelande från INCERT om underkänt examinationsprov och vill göra omprov eller av annan anledning inte behöver förberedande utbildning.

www.kylutbildningar.se