Utbildning internrevision

Målet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig grunderna om ISO standarderna och dess uppbyggnad samt hur man kan tolka kraven och anpassa dem till sig egna organisation.

Förbättra er verksamhet idag

Internrevision är ett effektivt verktyg och möjlighet att förbättra er verksamhet. Kursen är uppdelad i följande delar och varje del genomgås noggrant och tips och tricks lärs ut.

Utbildning för internrevisorer 

 • Kort introduktion av ISO-standarderna.
 • Revisionsteknik, planering, frågeställningar, formulering av avvikelser och förbättringsförslag.
 • Definitioner och begrepp.
 • Revisionsprocessen.
  – Förberedelser/Planering
  – Genomförande av revision
  – Rapportering
  – Uppföljning
 • Övningar.

 

Efter deltagande på kursen tilldelas ett intyg som visar att ni genomgått en grundläggande internrevisionsutbildning.