Utbildning inom kvalitet

EcoTech tillhandahåller olika utbildningar inom kvalitet, utbildningarna anpassas efter kundens önskemål gällande antal deltagare, inriktning och utbildningsplats.

Ledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015

 • Varför arbeta med kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001?
 • Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem
 • Hur organisationer använder verktygen för att få ut mest kundnytta
 • Processorientering
 • Ständiga förbättringar
 • Mätetal och kvalitetsprestanda
 • Viktiga delar i ISO 9001 som alla på företaget bör arbeta med
 • Chefers ansvar i ledningssystemarbetet
 • Applicering på er organisation
 • Dokumentstyrning: Genomgång av dokumentation (exempel på rutiner och instruktioner)
 • Gruppuppgifter och diskussion