Processer

Allt fler företag väljer att använda processer istället för rutiner i sina ledningssystem. På så sätt tydliggörs och förenklas arbetssättet för alla medarbetare.

God översikt och vägledning i vardagen

Med hjälp av vår molntjänst presenteras processerna i enkla, klickbara bilder, som alltid är tillgängliga online. Processerna kan också kopplas direkt till avvikelserapporteringen. 

    Skapar trygghet i hela verksamheten

    Med vår molntjänst får varje medarbetare en överblick som ger förståelse för helheten och hittar snabbt relevant information på detaljnivå. Genom att koppla på checklistor, mallar och andra rutiner så skapas ett uppdaterat och levande ledningssystem som verkligen hjälper användarna i det dagliga arbetet.