Lagbevakning 

Med vår lagbevakning tryggar du företagets investeringar i marknad, produktion och personal. Detta sänker dina regelkostnader, frigör tid för din kärnverksamhet och ger ökad kunskap. 

Var ständigt uppdaterad med smart lagbevakning

Det är orimligt att en företagsledare eller affärsområdesansvarig ska känna till alla lagändringar inom företagets verksamhetsområden. Du bör dock implementera de processer och verktyg som gör det möjligt för dina anställda att efterleva dessa lagar och regler. Med hjälp av verktyget Lagefterlevnadskontroll kan du på ett enkelt och effektivt sätt kontrollera att ni uppfyller de författningar som företaget berörs av. Vi skapar en laglista som fungerar som en förteckning på relevant lagstiftning för din verksamhet, exempelvis gällande miljö och arbetsmiljö. På så sätt kommer ingen lagändring som berör din verksamhet gå obemärkt förbi.

  Lagbevakning – anpassad för din verksamhet

  När du börjar använda vår lagbevakning går vi gemensamt igenom verksamhetens behov och dina önskemål. Utifrån det du har lyft fram lägger vi upp en profil och laglista för att anpassa vårt arbete. Lagbevakningen uppdateras ständigt och du får besked om lagändringar som berör ditt företag omedelbart via e-post. Vi ger dig företagsanpassade kommentarer om hur dessa lagar, förordningar och föreskrifter påverkar dig. Vidare får du även en sammanställning av nyheter, notiser och tips på vad som är aktuellt.

   

  Information om lagändringar som förstås av alla

  Vi bearbetar lagtexter för att kunna leverera anpassad information om hur varje lagändring berör ditt företag. Med konkreta exempel från din egen verksamhet gör vi budskapet tydligt. Varje medarbetare kan på så sätt förstå och agera på informationen.

   

  Kunskap genom välfungerande processer

  Vår lagbevakning är också en utmärkt försäkring mot obehagliga överraskningar vid eventuella kontroller och inspektioner. Genom att implementera vår molntjänst om lagbevakning uppfyller du de lagkrav som ställs på dig som företagare. Som styrelsemedlem eller företagsledare blir du ansvarsfri. Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom kontaktformuläret för mer om vårt verktyg för lagbevakning och lagefterlevnad!

   

  Lagområden som bevakas

   

  • Arbetsmiljö
  • Miljö- och kemikaliehantering
  • Livsmedel och food safety
  • Brandfarliga och explosiva varor (del av MSB)
  • Lokala föreskrifter
  • Trafiklagstiftning